Valheim英靈神殿-城區建設思路

在原來的小房子旁邊造了個稍大一點的正樓

Valheim英靈神殿-城區建設思路

Valheim英靈神殿-城區建設思路

Valheim英靈神殿-城區建設思路

請朋友來家裏玩一玩

Valheim英靈神殿-城區建設思路

Valheim英靈神殿-城區建設思路

當前城區全貌

Valheim英靈神殿-城區建設思路

揭曉了,實際上是個廚房,這麼大煙不做熏肉太可惜了

Valheim英靈神殿-城區建設思路

Valheim英靈神殿-城區建設思路

Valheim英靈神殿-城區建設思路

在解鎖鐵器時代之後,城區主樓終於完成了,最難搞的是承重,因為每層牆體高兩格半,屋頂外檐兩格寬,所以到了第三層很難合上房頂,最後從一樓向上打了四根鐵架木樑直接重新將三樓架起來才解決三樓承重

Valheim英靈神殿-城區建設思路